·Chinese ·English    
Your position:Home page > Contact Us  

 

  Add: No. 3088, Jiyin Road, Jiangning Development Zone, Nanjing, China

  Zip: 211102

  Tel:  +86-25-52726201    52726206    52723875 (International) 

  Fax: +86-25-52726200    52727315

  Web: http://www.nsme.cn

  E-mail: sme@nsme.cn

版权所有:南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
备案号:苏ICP备05023896号 技术支持江苏易推科技有限公司